Vodstvo

Objavil v kategoriji O društvu

Predsednik DU:      Marina Srebočan  051-340-371   e-mail   pamasre@gmail.com
Podpredsednik DU: Martin Sedovnik 041-546-314 e-mail  sedovnikmartin@gmail.com
Tajnik DU:             Cvetka Slapar  070-589-987  e-mail  cvetkaslapar@gmail.com                                   Bojan Ogorevc                                                                       Blagajnik DU:        Ivan Nareks  031-204- 871

Ostali člani upravnega odbora, ki so ob enem tudi poverjeniki na terenu:

Ana Rozman :         Hramše I.
Edi Doler :              Pernovo I.
Ernest Klanšek :      Velika Pirešica I.
Fanika Doler :         Galicija I.
Franci Lešnik :        Hramše II. – PRAPORŠČAK
Ivan Nareks :         Galicija II.
Jakob Žolnir :         Gorica I.
Jelka Cokan :          Pernovo II.
Marjana Podvršnik : Zavrh
Marta Vengust :      Železno
Milan Ašemberger : Galicija III.
Mirko Slatinšek :     Velika Pirešica II.
Stanko Žagar :       Gorica II.

Nadzorni odbor društva:
Predsednik: Rudi Štajner
Člani:          Slavica Kampuš                                                                                                     Valentin Vipavc

Komisija za kadrovske zadeve, pohvale in priznanja:
Predsednik : Jože Krulec
Člani:           Ivan Nareks                                                                                                          Edi Doler                                                                                                                Marta Vengust                                                                                                        Stanko Žagar

Častno razsodišče:
Predsednik : Marjan Zupanc
Člani:           Jožica Lobnikar                                                                                                      Jože Doler

Gospodar : Jože Doler, Fanika Doler