Šport

Objavil v kategoriji Dejavnosti

Dolgoletna želja društva je bila pridobitev zemljišča na katerem bi lahko postavili igrala za rekreacijo in druženje svojih članov. Vse do leta 2012 so morali člani športne sekcije za športne treninge najemati privatna zemljišča in uporabljati igrala, ki so bila v privatni lasti. Največkrat je na pomoč priskočil član in takratni športni referent Niko Cokan, ki je ponudil prostore in igrala za vadbo. Čas in delo sta obrodila sadove. Tako nam je leta 2012 uspelo urediti prostor in postaviti igrala za POŠ Trje. Tu smo uredili športni center, ki služi za rekreacijo, treninge in izvajanje raznih športnih prireditev.

Postavili smo igrala za kegljanje na vrvici – rusko kegljišče (2 kom.), strelišče z zračno puško, tarče za metanje pikada in prostor za metanje krogov.

Na pridobljeni prostor in urejen športni park smo člani društva kot tudi ostali krajani zelo ponosni. Uredili smo ga s prostovoljnimi deli in z darovi krajanov. Ocenjujemo, da je naš športni park med najlepšimi daleč na okrog.

Druženje v športnem parku poteka vsak četrtek od 17. do 19 ure v obliki rekreacije, druženja in uživanja v naravi. Teh srečanj se udeležuje približno 35 članov, ki so večinoma športniki. V času zimskih dni rekreacijo preselimo v telovadnico POŠ Trje, kjer se dobivamo ob istem terminu.

V letu 2015 načrtujejo dokončno izgradnja igrišča za balinanje in privabiti čim več novih članov, da se vključijo v športna dogajanja.

Športna sekcija pri društvu dosega v zadnjem času izjemne rezultate. V letu 2014 so naši športniki preko 50 kolajn in pokalov, za kar jim izrekamo iskrene čestitke. Vabimo vse člane, da se nam v čim večjem številu pridružijo pri rekreaciji, predvsem pa, da se vključijo v delo športne sekcije in s tem pripomorejo še k večjim uspehom v prihodnjem letu.
Vse dodatne informacije lahko dobite pri športnem referentu Milanu Ašembergerju na tel. 031 244 771.

                         Športni referent: Milan Ašemberger